Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ..Δ

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022
image_print