Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
image_print