1

ΑΠΟΔΟΣΗ Γ΄ ΔΟΣΗΣ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 208/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ