Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021
image_print