Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ2021

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
image_print