Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021
image_print