Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print