Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
image_print