Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print