Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021
image_print