Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021
image_print