Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
image_print