Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ,ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023
image_print