Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ,ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ,ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print