Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
image_print