Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021
image_print