Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
image_print