1

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ