Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ.2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print