Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ Β΄ ΔΟΣΗΣ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
image_print