Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΔΟΣΗ Β΄ ΔΟΣΗΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023
image_print