Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print