Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024
image_print