Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013
image_print