Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου κ. Χαραλαμπίδη Ανδρέα για το διάστημα από 16/06 έως και 20/06/2022.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022
image_print