Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου κ. Χαραλαμπίδη για το διάστημα από 23-25/11/2022.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
image_print