Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου κ. Χαραλαμπίδη για το διάστημα από 23-25/11/2022.