Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση αναπλήρωσης Αντιδημάρχου κ. Τάσσου Μιχαήλ για το διάστημα από 11/07/2022 έως και 15/07/2022.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print