Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Μυλοποτάμου»

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
image_print