Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία της υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Εφέκωστη Γεωργία του Αλεξάνδρου

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023
image_print