Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Ευαγγελίδη Νικόλαου του Γεωργίου

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
image_print