Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Σουλουκίδη Αθανασίου του Κλήμη

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020
image_print