Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Κομβόκη Δημητρίου του Κωνσταντίνου

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
image_print