Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Μελιάδη Μιλτιάδη του Λεωνίδα

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021
image_print