Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Αθανασιάδη Ιωσήφ του Αθανασίου

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021
image_print