Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011
image_print