Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-07-2021 έως 31-08- 2021. (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print