ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)