Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου Δράμας – Δημιουργία γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Δράμας

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024
image_print