1

Απόφαση Δημάρχου Εξουσιοδότηση υπογραφων και ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης του Δημάρχου Δράμας για ορισένο χρονικό διάστημα