Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση πολυετούς δαπάνης για την εκτέλεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2022
image_print