Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση Δημάρχου για την δέσμευση της πίστωσης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
image_print