Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου για τοποθέτηση κεραίας CB δημοτικής αστυνομίας

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015
image_print