Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση Δημάρχου – ορισμός επόπτη ΣΗΔΕ για το Δήμο Δράμας

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print