Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπαλλήλων του Δήμου στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
image_print