Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
image_print