Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ»

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021
image_print