Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Απόφαση Δημάρχου πολυετούς δαπάνης για την « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
image_print