Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση Δημάρχου – προσθήκη αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο Καψημάλη Ιωάννη

Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019
image_print