Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ_ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΑΓΡΟΥ»

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018
image_print